Akt-info Archiv

Zprávy, které by měly zaznít v médiích

O nás

Všimli jste si, že určitý druh informací pořád chybí v českých komerčních i veřejnoprávních médiích? Týká se to objektivních zpráv ze zahraničí a to především politicky nevhodných zpráv. Slyšíme a čteme o některých událostech velmi zkresleně, pokud vůbec. Čteme v zahraničních rubrikách o porušovaní lidských práv, o konfliktech, a zfalšovaní voleb nebo naopak o pozitivním vývoji jen v politicky vhodných případech.

Proto nabizíme alternativní zpravodajskou službu Akt-info. Přeneseme do češtiny aktuální zprávy ze světových nezávislých a alternativních zdrojů, zprávy které nejsou, ale měli by být v bežných médiích. Naše zpravodajství chce doplňovat a posilovat již existující alternativní zdroje v ČR (Econnect, Britské listy atd.). Místo podrobných článků budeme posílat pouze krátké zprávy z každodenního zpravodajství, které Vám podají průběžný a ucelený obraz světa z alternativního úhlu pohledu.

Pokud se k naší službě přihlásíte, pošleme Vám maximálně jedenkrát do týdne email. Tento email bude obsahovat souhrn zpráv ze světových alternativních zdrojů, včetně televizního zpravodajství Democracy Now. (Tyto zpravy budou v průmeřu zabírat jednu stránku.) K tomu připojíme krátké aktuality od tuzemských občanských organizací a hnutí, kteřé jsou aktivní v oblasti ochrany demokracie, dodržování lidských práv, mírového řešení konfliktů a sociální spravedlnosti. Otázky posílejte na akt-info@seznam.cz

Přihlásit se je jednoduché. Pošlete mail na adresu: akt-info-subscribe@lists.riseup.net. Předmět i tělo zprávy nechte prázdné. ( Jakékoliv problémy s tímto systémem hlaste na adresu: akt-info@riseup.net ) Odhlášení je stejně jednoduch jako přihlášeni, stačí pouze poslat e-mail na adresu akt-info-unsubscribe@lists.riseup.net

Jsme volná skupina přátel. Poskytujeme tuto službu zdarma a ve svém volném čase, protože věříme, že naše společnost potřebuje více alternativních zdrojů. Organizace Mezinárodní mírové forum sponzoruje tento projekt a proto finanční dary můžeme přijmout jako občanské sdružení, ale žádná organizace nekontroluje obsah našich zpráv. Dary budou financovat překlady z cizích jazyků a rozšíření našich služeb (například na budoucí internetové noviny). Hledáme další dobrovolné překladatele, hlavně z angličtiny a španělštiny do češtiny.